top of page
Search
  • Writer's pictureelin

Beth yw Gweuwaith Llawn Ffasiwn?

Siwd Mae!

Pan fyddwch chi'n mynd i siopa i brynu dillad ydych chi byth yn stopio i feddwl sut maen nhw'n cael eu gwneud? Dyna ddwi'n anelu i wneud efo'r blog yma. Byddaf yn sôn am y sgiliau a’r prosesau sydd ynghlwm wrth wneud dillad cynaliadwy, a pham ei fod yn eu gwneud yn gynaliadwy yn erbyn mathau eraill o gynhyrchu yn y diwydiant.


Yn Elin Manon mae ein holl ddarnau gweuwaith wedi eu gwneud gan weuwaith llawn ffasiwn ac wedi ei fframio â llaw.


Beth ydy gweuwaith llawn ffasiwn?

Gwau Ffasiwn Lawn yw ble mae'r cydrannau unigol yn cael eu gwau i siâp ar fod nhw'n cael eu creu, heb dorri'r ffabrig. Agwedd di wastraff at gynhyrchu gweuwaith. Dim ond yr hyn sydd ei angen arnom ar gyfer pob eitem y byddwn yn ei ddefnyddio. Fe'i defnyddir yn amlach gan frandiau moethus a chynaliadwy.


Mae'n wahanol i ddulliau traddodiadol o greu dillad, lle rydych chi'n gosod y darnau patrwm i lawr ar y ffabrig a'u torri allan, sydd yn arwain at ffabrig sbarion na ellir eu hailddefnyddio.

Pe baech yn prynu patrwm gwau o siop grefftau byddai'n batrwm gwau cwbl ffasiwn, wrth i chi gynyddu a lleihau'r pwythau i greu'r siâp a ddymunir gennych.Mae'n cymryd blynyddoedd o ymarfer i ddylunwyr gweuwaith ddysgu sut i ddylunio patrymau gwau. Y fwyaf chi'n gwybod, y mwyaf cymhleth y gall y dyluniadau fod. Gellir gwneud gweuwaith llawn ffasiwn â llaw, wedi'u gwau â pheiriant (fframio â llaw) neu â pheiriannau awtomatig diwydiannol (er y gall y rhain gymryd amser i greu gwau manwl o hyd) Gweler yr enghraifft hon yn isod:


Dyluniwyd gan Richard Malone, Enillydd Gwobr WoolMark. Bydd dylunwyr fel arfer yn gweithio law yn llaw â Thechnegydd Gweuwaith profiadol i gyflawni'r canlyniadau gwau hyn


Ond beth am ein bywydau bob dydd? Sut ydych chi'n gwybod os mae darn weuwaith wedi'i ffasiwni'n llawn?

Mae'r rhan fwyaf o eitemau sydd wedi'u ffasiwn yn llawn hefyd yn cael eu gwnïo gyda'i gilydd gan ddefnyddio cysylltydd 'linker', mae'n creu math gwahanol o wythïen gan ddefnyddio pwyth cadwyn. Petaech chi'n cymryd un o'r siwmperi hyn, a'i thynnu'n ddarnau, byddech chi'n gallu datod y gweu yn gyfan gwbl i greu rhywbeth newydd


Chwiliwch am y gwythiennau hyn wrth siopa:

Gwythïen a phwythau cadwyn


Os ydyn nhw wedi'u gorgloi gyda'i gilydd maen nhw'n fwy tebygol o fod wedi cael eu torri a'u gwnïo gyda'i gilydd o ffabrig darn wedi'i wau.

Gwythïen wedi'i Gorgloi


Nid yw gweuwaith llawn ffasiwn yn awtomatig yn gwneud rhywbeth yn gynaliadwy ond mae'n cael effaith aruthrol ar faint o wastraff a gynhyrchir gan y diwydiant tecstilau.

Mabli yn y Siwmper Tonwen Llawn Ffasiwn


Diolch am stopio draw!

Hwyl fawr

Elin
2 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page